mt051AX000397

Mäetagused 51

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Kirves Nergali jaoks. Täheldusi sumerite ja akkadlaste allilmakujutlustest

Autor:

Vladimir Sazonov

Link:

doi:10.7592/MT2012.51.sazonov
Sazonov, Vladimir 2012. Kirves Nergali jaoks. Täheldusi sumerite ja akkadlaste allilmakujutlustest. Mäetagused 51. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2012.51.sazonov