mt051AX000396

Mäetagused 51

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Vanasõnad pedagoogilises kõnes

Autor:

Liisa Granbom-Herranen

Link:

doi:10.7592/MT2012.51.granbom-herranen
Granbom-Herranen, Liisa 2012. Vanasõnad pedagoogilises kõnes. Mäetagused 51. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2012.51.granbom-herranen