mt051AX000394

Mäetagused 51

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Müütide ja muistendite roll prantsuse antropoloogias

Autor:

Laurent Sébastien Fournier

Link:

doi:10.7592/MT2012.51.fournier
Sébastien Fournier, Laurent 2012. Müütide ja muistendite roll prantsuse antropoloogias. Mäetagused 51. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2012.51.fournier