mt051AX000392

Mäetagused 51

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Kuri silm: toimemehhanismid lähtuvalt antiiksetest ja keskaegsetest tajuteooriatest

Autor:

Meelis Friedenthal

Link:

doi:10.7592/MT2012.51.friedenthal
Friedenthal, Meelis 2012. Kuri silm: toimemehhanismid lähtuvalt antiiksetest ja keskaegsetest tajuteooriatest. Mäetagused 51. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2012.51.friedenthal