mt050AX000384

Mäetagused 50

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  DiasporaaEritoimetaja: Aivar JürgensonArtikkel:

Kanada pagulaseestlaste kodud kultuuriidentiteedi väljendajatena

Autor:

Jane Kalajärv

Link:

doi:10.7592/MT2012.50.kalajarv
Kalajärv, Jane 2012. Kanada pagulaseestlaste kodud kultuuriidentiteedi väljendajatena. Mäetagused 50. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov, Aivar Jürgenson. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2012.50.kalajarv