mt048AX000370

Mäetagused 48

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  ArheoastronoomiaArtikkel:

Muinasobservatooriumite jälgedel – mõnest arheoastronoomia probleemkohast

Autor:

Tõnno Jonuks

Link:

doi:10.7592/MT2011.48.jonuks
Jonuks, Tõnno 2011. Muinasobservatooriumite jälgedel – mõnest arheoastronoomia probleemkohast. Mäetagused 48. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2011.48.jonuks