mt047AX000364

Mäetagused 47

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Naisjumalatest soome-ugri rahvaste mütoloogias

Autor:

Niina Jurtšenkova

Link:

doi:10.7592/MT2011.47.jurtshenkova
Jurtšenkova, Niina 2011. Naisjumalatest soome-ugri rahvaste mütoloogias. Mäetagused 47. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2011.47.jurtshenkova