mt047AX000362

Mäetagused 47

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Komi muusika äärealad: lindude maailm

Autor:

Anatoli Panjukov

Link:

doi:10.7592/MT2011.47.panjukov
Panjukov, Anatoli 2011. Komi muusika äärealad: lindude maailm. Mäetagused 47. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2011.47.panjukov