mt046AX000354

Mäetagused 46

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  TaevanumberArtikkel:

Aeg ja kosmos. Hilisantiikaja kosmoloogia zoomorfne mälestusmärk

Autor:

Nikolai Sivkov

Link:

doi:10.7592/MT2010.46.sivkov
Sivkov, Nikolai 2010. Aeg ja kosmos. Hilisantiikaja kosmoloogia zoomorfne mälestusmärk. Mäetagused 46. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2010.46.sivkov