mt045AX000348

Mäetagused 45

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  RahvameditsiinArtikkel:

Tervishoiusüsteem Harjumaal 1922–1926: töötajad, asutused, arstiabi kättesaadavus

Autor:

Kristina Oganjan

Link:

doi:10.7592/MT2010.45.oganjan
Oganjan, Kristina 2010. Tervishoiusüsteem Harjumaal 1922–1926: töötajad, asutused, arstiabi kättesaadavus. Mäetagused 45. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2010.45.oganjan