mt045AX000347

Mäetagused 45

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  RahvameditsiinArtikkel:

Sissevaade eestlaste ravimtaimede tundmise mitmekesisusse

Autor:

Raivo Kalle, Renata Sõukand

Link:

doi:10.7592/MT2010.45.soukalle
Kalle, Raivo; Sõukand, Renata 2010. Sissevaade eestlaste ravimtaimede tundmise mitmekesisusse. Mäetagused 45. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2010.45.soukalle