mt045AX000345

Mäetagused 45

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  RahvameditsiinArtikkel:

Haiguse kujutamine luuletaja Ilmi Kolla kirjades

Autor:

Eve Annuk

Link:

doi:10.7592/MT2010.45.annuk
Annuk, Eve 2010. Haiguse kujutamine luuletaja Ilmi Kolla kirjades. Mäetagused 45. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2010.45.annuk