mt044AX000343

Mäetagused 44

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Küüditamispoliitika kui muistne tava Uus-Assüüria impeeriumis 9.–7. sajandini eKr

Autor:

Vladimir Sazonov

Link:

doi:10.7592/MT2010.44.sazonov
Sazonov, Vladimir 2010. Küüditamispoliitika kui muistne tava Uus-Assüüria impeeriumis 9.–7. sajandini eKr. Mäetagused 44. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2010.44.sazonov