mt044AX000342

Mäetagused 44

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Ränne ja autobiograafia. Rändest ja väljarändaja kohanemisest Argentinas 1920. ja 1930. aastatel

Autor:

Aivar Jürgenson

Link:

doi:10.7592/MT2010.44.jyrgenson
Jürgenson, Aivar 2010. Ränne ja autobiograafia. Rändest ja väljarändaja kohanemisest Argentinas 1920. ja 1930. aastatel. Mäetagused 44. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2010.44.jyrgenson