mt044AX000338

Mäetagused 44

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Sahha (jakuudi) identiteet ja institutsionaliseeritud šamanism

Autor:

Aimar Ventsel

Link:

doi:10.7592/MT2010.44.ventsel
Ventsel, Aimar 2010. Sahha (jakuudi) identiteet ja institutsionaliseeritud šamanism. Mäetagused 44. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2010.44.ventsel