mt042AX000324

Mäetagused 42

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Mõiste giš-hur tähendusest sumeri ja akkadi kirjanduslikes ja rituaaltekstides

Autor:

Link:

doi:10.7592/MT2009.42.ootsing_lyecke
2009. Mõiste giš-hur tähendusest sumeri ja akkadi kirjanduslikes ja rituaaltekstides. Mäetagused 42. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2009.42.ootsing_lyecke