mt042AX000321

Mäetagused 42

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Mütoloogilist põhjavene külaelus tänapäeval

Autor:

Tatjana Iljina, Andrei Toporkov

Link:

doi:10.7592/MT2009.42.venemyto
Iljina, Tatjana; Toporkov, Andrei 2009. Mütoloogilist põhjavene külaelus tänapäeval. Mäetagused 42. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2009.42.venemyto