mt042AX000320

Mäetagused 42

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Määratledes ennast suulises esituses. Äänisvepsa naise itk oma mehe haual

Autor:

Madis Arukask, Alla Lašmanova

Link:

doi:10.7592/MT2009.42.itk
Arukask, Madis; Lašmanova, Alla 2009. Määratledes ennast suulises esituses. Äänisvepsa naise itk oma mehe haual. Mäetagused 42. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2009.42.itk