mt042AX000318

Mäetagused 42

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Kristlike usuliikumiste mõju eestlaste ja eestirootslaste rahvakunstile ja kultuurile

Autor:

Jaanus Plaat

Link:

doi:10.7592/MT2009.42.plaat
Plaat, Jaanus 2009. Kristlike usuliikumiste mõju eestlaste ja eestirootslaste rahvakunstile ja kultuurile. Mäetagused 42. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2009.42.plaat