mt041AX000317

Mäetagused 41

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Säält ma löüdse luidsõ lutu ehk Hiiumaal elava võrukesest pärimusekandja Laine Mägi regilauludest ja enesemääratlusest

Autor:

Link:

doi:10.7592/MT2009.41.kommus
2009. Säält ma löüdse luidsõ lutu ehk Hiiumaal elava võrukesest pärimusekandja Laine Mägi regilauludest ja enesemääratlusest. Mäetagused 41. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2009.41.kommus