mt040AX000308

Mäetagused 40

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  LoomanumberArtikkel:

Zoofolkloorseid aspekte eesti keerdküsimustes, liitsõnamängudes ja piltmõistatustes

Autor:

Piret Voolaid

Link:

doi:10.7592/MT2008.40.voolaid
Voolaid, Piret 2008. Zoofolkloorseid aspekte eesti keerdküsimustes, liitsõnamängudes ja piltmõistatustes. Mäetagused 40. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2008.40.voolaid