mt039AX000306

Mäetagused 39

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  RahvameditsiinArtikkel:

Muuseumikogud – kas vaikiv varakamber või elav kultuuripärand?

Autor:

Piret Õunapuu

Link:

doi:10.7592/MT2008.39.ounapuu
Õunapuu, Piret 2008. Muuseumikogud – kas vaikiv varakamber või elav kultuuripärand?. Mäetagused 39. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2008.39.ounapuu