mt039AX000303

Mäetagused 39

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  RahvameditsiinArtikkel:

Rahvapäraste taimenimede seosed botaanilise nomenklatuuriga HERBAs

Autor:

Raivo Kalle

Link:

doi:10.7592/MT2008.39.kalle
Kalle, Raivo 2008. Rahvapäraste taimenimede seosed botaanilise nomenklatuuriga HERBAs. Mäetagused 39. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2008.39.kalle