mt039AX000301

Mäetagused 39

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  RahvameditsiinArtikkel:

Andreas Arvidi disputatsioon De natura et constitutione medicinae arstiteadusliku mõtte arengu peegeldajana 17. sajandi Tartu ülikoolis

Autor:

Link:

doi:10.7592/MT2008.39.rein
2008. Andreas Arvidi disputatsioon De natura et constitutione medicinae arstiteadusliku mõtte arengu peegeldajana 17. sajandi Tartu ülikoolis. Mäetagused 39. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2008.39.rein