mt038AX000295

Mäetagused 38

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Pärimusliku ainese teke ja areng Perekoolis ning selle avaldumisvormid

Autor:

Reeli Reinaus

Link:

doi:10.7592/MT2008.38.reinaus
Reinaus, Reeli 2008. Pärimusliku ainese teke ja areng Perekoolis ning selle avaldumisvormid. Mäetagused 38. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2008.38.reinaus