mt037AX000292

Mäetagused 37

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Kuidas kujuneb pillimeeste rahvapärane repertuaar

Autor:

Guldžahon Jussufi

Link:

doi:10.7592/MT2007.37.jussufi
Jussufi, Guldžahon 2007. Kuidas kujuneb pillimeeste rahvapärane repertuaar. Mäetagused 37. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2007.37.jussufi