mt037AX000291

Mäetagused 37

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Intensiivistavate väljendite kujundist

Autor:

Anneli Baran

Link:

doi:10.7592/MT2007.37.baran
Baran, Anneli 2007. Intensiivistavate väljendite kujundist. Mäetagused 37. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2007.37.baran