mt037AX000289

Mäetagused 37

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Kuradite vägitegudest Äänisjärve idarannikul

Autor:

Enn Ernits

Link:

doi:10.7592/MT2007.37.ernits
Ernits, Enn 2007. Kuradite vägitegudest Äänisjärve idarannikul. Mäetagused 37. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2007.37.ernits