mt036AX000284

Mäetagused 36

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  RahvameditsiinArtikkel:

Karskustöö sünnitab eugeenikaliikumise

Autor:

Ken Kalling

Link:

doi:10.7592/MT2007.36.kalling
Kalling, Ken 2007. Karskustöö sünnitab eugeenikaliikumise. Mäetagused 36. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2007.36.kalling