mt035AX000279

Mäetagused 35

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel

Autor:

Piret Voolaid

Link:

doi:10.7592/MT2007.35.kogumine
Voolaid, Piret 2007. Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel. Mäetagused 35. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2007.35.kogumine