mt035AX000277

Mäetagused 35

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Eesti regilaulude verbisemantika

Autor:

Kanni Labi

Link:

doi:10.7592/MT2007.35.labi
Labi, Kanni 2007. Eesti regilaulude verbisemantika. Mäetagused 35. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2007.35.labi