mt035AX000276

Mäetagused 35

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Mõisakingsepa isikukogemuse lugu Rõngu kirikuraamatus ja muistendikogumikes

Autor:

Mare Kalda

Link:

doi:10.7592/MT2007.35.kalda
Kalda, Mare 2007. Mõisakingsepa isikukogemuse lugu Rõngu kirikuraamatus ja muistendikogumikes. Mäetagused 35. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2007.35.kalda