mt035AX000275

Mäetagused 35

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Kassi helge kuju eesti rahvapärimuses

Autor:

Kristi Salve

Link:

doi:10.7592/MT2007.35.salve
Salve, Kristi 2007. Kassi helge kuju eesti rahvapärimuses. Mäetagused 35. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2007.35.salve