mt035AX000273

Mäetagused 35

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Vana traditsioon, noored esitajad

Autor:

Aado Lintrop

Link:

doi:10.7592/MT2007.35.lintrop
Lintrop, Aado 2007. Vana traditsioon, noored esitajad. Mäetagused 35. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2007.35.lintrop