mt034AX000272

Mäetagused 34

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  RahvameditsiinArtikkel:

Sloveenia folkloristika suurmehe Niko Kureti elutööst

Autor:

Helena Ložar-Podlogar, Ingrid Slavec Gradišnik, Jurij Fikfak

Link:

doi:10.7592/MT2006.34.kuret
Ložar-Podlogar, Helena; Slavec, Gradišnik, Ingrid; Fikfak, Jurij 2006. Sloveenia folkloristika suurmehe Niko Kureti elutööst. Mäetagused 34. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2006.34.kuret