mt033AX000263

Mäetagused 33

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Reimund Kvideland uskus, et folkloor ei sure kunagi.

Autor:

Ave Tupits

Link:

doi:10.7592/MT2006.33.kvide
Tupits, Ave 2006. Reimund Kvideland uskus, et folkloor ei sure kunagi.. Mäetagused 33. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2006.33.kvide