mt033AX000257

Mäetagused 33

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Eesti kunstnikud ajakirjandusgraafikas 1930. aastail

Autor:

Merle Talvik

Link:

doi:10.7592/MT2006.33.talvik
Talvik, Merle 2006. Eesti kunstnikud ajakirjandusgraafikas 1930. aastail. Mäetagused 33. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2006.33.talvik