mt031AX000241

Mäetagused 31

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  LemmikloomadArtikkel:

Koerad Eesti asukate viikingiaja maailmapildis

Autor:

Tõnno Jonuks

Link:

doi:10.7592/MT2005.31.jonuks
Jonuks, Tõnno 2005. Koerad Eesti asukate viikingiaja maailmapildis. Mäetagused 31. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2005.31.jonuks