mt030AX000237

Mäetagused 30

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  TaevanumberArtikkel:

Kuu-uskumuste aegruumilisest kontekstist

Autor:

Jaak Jaaniste

Link:

doi:10.7592/MT2005.30.jaaniste
Jaaniste, Jaak 2005. Kuu-uskumuste aegruumilisest kontekstist. Mäetagused 30. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2005.30.jaaniste