mt030AX000232

Mäetagused 30

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  TaevanumberArtikkel:

Laste teadmiste areng. Taevas, Maa ja Päike laste seletustes

Autor:

Eve Kikas

Link:

doi:10.7592/MT2005.30.kikas
Kikas, Eve 2005. Laste teadmiste areng. Taevas, Maa ja Päike laste seletustes. Mäetagused 30. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2005.30.kikas