mt028AX000219

Mäetagused 28

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Eesti õigeusu piiskopkond stalinliku totalitaarrežiimi ajal (1945-1953).

Autor:

Andrei Sõtšov

Link:

doi:10.7592/MT2004.28.oigeusk
Sõtšov, Andrei 2004. Eesti õigeusu piiskopkond stalinliku totalitaarrežiimi ajal (1945-1953).. Mäetagused 28. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2004.28.oigeusk