mt028AX000217

Mäetagused 28

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Komi rahvaluulet. Kogunud Paul Ariste

Autor:

Nikolai Kuznetsov

Link:

doi:10.7592/MT2004.28.komi
Kuznetsov, Nikolai 2004. Komi rahvaluulet. Kogunud Paul Ariste. Mäetagused 28. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2004.28.komi