mt028AX000216

Mäetagused 28

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

"Contra Paganos" = "Maarahva vastu"?

Autor:

Dieter Harmening

Link:

doi:10.7592/MT2004.28.harmening
Harmening, Dieter 2004. "Contra Paganos" = "Maarahva vastu"?. Mäetagused 28. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2004.28.harmening