mt028AX000212

Mäetagused 28

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Hundi, kitse ja kapsapea üle jõe viimine.

Autor:

Piret Voolaid

Link:

doi:10.7592/MT2004.28.voolaid
Voolaid, Piret 2004. Hundi, kitse ja kapsapea üle jõe viimine. . Mäetagused 28. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2004.28.voolaid