mt028AX000211

Mäetagused 28

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Tegelased eesti etnilises huumoris

Autor:

Liisi Laineste

Link:

doi:10.7592/MT2004.28.laineste
Laineste, Liisi 2004. Tegelased eesti etnilises huumoris. Mäetagused 28. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2004.28.laineste