mt027AX000207

Mäetagused 27

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Fraseoloogilistest liitnimisõnadest

Autor:

Anneli Baran

Link:

doi:10.7592/MT2004.27.baran
Baran, Anneli 2004. Fraseoloogilistest liitnimisõnadest. Mäetagused 27. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2004.27.baran