mt027AX000206

Mäetagused 27

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Etnomükoloogiast ja psühhotroopsetest seentest industriaalühiskonnas

Autor:

Aivar Jürgenson

Link:

doi:10.7592/MT2004.27.seened
Jürgenson, Aivar 2004. Etnomükoloogiast ja psühhotroopsetest seentest industriaalühiskonnas. Mäetagused 27. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2004.27.seened