mt027AX000201

Mäetagused 27

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Peksmine ja löömine Eesti külas 1868-1911 Nursi vallakohtu protokollide näitel. Õigusetnoloogiline perspektiiv

Autor:

Maarja Kaaristo

Link:

doi:10.7592/MT2004.27.kaaristo
Kaaristo, Maarja 2004. Peksmine ja löömine Eesti külas 1868-1911 Nursi vallakohtu protokollide näitel. Õigusetnoloogiline perspektiiv. Mäetagused 27. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2004.27.kaaristo