mt026AX000194

Mäetagused 26

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  RahvausundArtikkel:

Katoliiklaste palverännak Erdély Csíksomlyós: Tekst, kontekst ja rituaal

Autor:

Taisto Raudalainen

Link:

doi:10.7592/MT2004.26.rauda
Raudalainen, Taisto 2004. Katoliiklaste palverännak Erdély Csíksomlyós: Tekst, kontekst ja rituaal. Mäetagused 26. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2004.26.rauda