mt026AX000193

Mäetagused 26

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  RahvausundArtikkel:

Religioonilis-maagiliste tavade uurimise probleeme Venemaal 20. sajandi lõpus ja 21. sajandi alguses Siberi šamanismi ainetel

Autor:

Valentina Haritonova

Link:

doi:10.7592/MT2004.26.haritonova
Haritonova, Valentina 2004. Religioonilis-maagiliste tavade uurimise probleeme Venemaal 20. sajandi lõpus ja 21. sajandi alguses Siberi šamanismi ainetel. Mäetagused 26. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2004.26.haritonova